WWW.REPUBLIKA.PLJeśli za 5 sekund nie zostaniesz przeniesiony na stronę główną 

Łódzkiego Ośrodka JuJitsu/JuJutsu kliknij poniższy link

Ł ó d z k i   O ś r o d e k  J u J i t s u / J u J u t s u